13. roverský kmen z BrnaVstup:

Buď zdráv. Vítáme Tě tímto na stránkách 13. roverského kmene z Brna.
Nalezneš zde informace o naší činnosti a kromě jiného naše cíle ve formě Roverské Stezky stejně tak jako cestu po ní. Podrobnější představení jednotlivých "aktérů" našeho kmene najdeš v sekci Členové

Budeš-li chtít se pobavit, zavítej do Frkovníku (od slova Frk), kde nalezneš slavné výroky jednotlivých členů. K pochopení některých však budeš potřebovat částečnou znalost toho kterého člena..:))
V sekci Tvorba bude postupně doplňována převážně "umělecká" tvorba našich členů. Pokud stránky a přímo tento odkaz navštíví nějaký profesionál z oboru, prosíme o určitou shovívavost (začínáme) a hodně velký nadhled.

Rekordy jsou kapitoly sama pro sebe - je to jak z tradičních atletických disciplín, tak i netradičních. Postupem času, zde bude srovnání v případě, že bude nějaký rekord překonán - v což pevně věříme.
Budeš-li se chtít podělit o dojmy, ať už kladné či záporné, navštiv fórum. Fórum vzhledem k více jazyčným verzím je zvolené anglické (zatím není možné dvojj, potažmo trojjazyčné) doufáme, že s tím nebudete mít problém. Jakékoliv připomínky k obsahu a uspořádání jsou vítány

Za 13. kmen Panterů Karel, Ahmo, Karl Pollak, Mayumi Yoshiuki, Méďa, Pešni, Falco, Me2d, Quarri, Inti, Tomm.


Enter:

Hello! Welcome to the website of 13th Venture Scouts in Brno
Here, you will find information about our activities and our goals and achievements along the "Venture Scout Trail”.

On a lighter note, visit Frkovnik (fun page), where you can find "Famous Quotes" by our members (but not only themselves). To understand some of them better, you will probably need to meet each of our members on the other pages.
In section "Creativity" we will show from time to time mostly the artistic expressions of our members. We ask your tolerance and acceptance of our works as we are only starting out to find our crafts.

Our Book of Records, stands alone. It contains our Company’s records in some traditional athletic sports and some not so traditional endeavors. With the passage of time we hope to show each record to be broken by an even better performance.
If you would like to share with us your views and impressions, positive or not, please visit our forum.With respect to multilingual versions we choose english one (two- or threelanguage forum is not possible now, unfortunately) we hope that is no problem for you. All contributions are welcome.

For the 13th Panthers Venture Company, Karel, Ahmo, Karl Pollak, Mayumi Yoshiuki, Méďa, Pešni, Falco, Me2d, Quarri, Inti, Tomm.